O KOMPANIJI

“ASING” d.o.o. je preduzeće koje se bavi projektovanjem, izgradnjom, rekonstrukcijom, restauracijom i investiranjem stambenih, poslovnih, komercijalnih, javnih i industrijskih objekata po sistemu ključ u ruke.

„ASING“ je takođe specijalizovan za sve vrste građevinskih i građevinsko-zanatskih radova kao i instalaterskih radova iz domena elektro i mašinskih instalacija u svim tipovima objekata. Posebna specijalnost su nam izvođački radovi na termotehničkim instalacijama svih tipova i profila, uključujući i one visoke složenosti, uz najviši stepen kvaliteta, kako u komercijalnim, tako i u veoma zahtevnim industrijskim objektima.

„ASING“ d.o.o.  je osnovan 12. januara 1994. godine kao malo porodično preduzeće sa samo dva zaposlena. U početku, bavili smo se samo radovima na termotehničkim instalacijama. Od osnivanja pa do danas, zadržali smo imidž visoko pouzdane porodične firme, ali je broj zaposlenih, obim projekata i izvedenih radova, kao i broj stalnih poslovnih partnera znatno narastao. U “ASING”-u trenutno radi 30 stalno zaposlenih (od čega 10 visoko obrazovanih)  i preko 50 stalnih spoljnih saradnika, koji sa nama sarađuju na vrhunskom nivou, od samog osnivanja, kroz sve projekte u kojima smo učestvovali. Između ostalih, našu firmu predstavljaju dva diplomirana građevinska inženjera, dva diplomirana inženjera elektrotehnike, diplomirani mašinski inženjer i diplomirani inženjer arhitekture.

Iza nas je preko 200.000 m2 kompletno izvedenog prostora, preko dvadeset godina iskustva i izuzetan kvalitet izvedenih radova.

Iznad svega, garancija našeg kvaliteta su stalni poslovni partneri, među kojima su : MUP Republike Srbije, CG International (Genex Hoteli), Aerodrom Beograd, Radio Televizija Srbije, Adidas Srbija,  Uprava carina,  Ministarstvo omladine i sporta,  Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, Ministarstvo pravde, Simpo a.d., Vlada republike Luksemburga, JKP Vodovod i kanalizacija, Deneza M Inženjering,  itd. Pored pomenutih investitora  sa kojima sarađuje, “ASING” je izvršio veliki broj radova za privatne investitore, manje kompanije i društvene institucije, kao što su škole i bolnice, na celoj teritoriji Srbije i Crne Gore.

Stevan Aleksić, B. Sc.M.E.
Osnivač

SERTIFIKATI

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001