INVESTITOR:
Grad Beograd

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

UKUPNA VREDNOST PROJEKTA:
155.000,00 EUR

LOKACIJA:
Voždovac, Beograd

Na krovu objekta osnovne škole „Zmaj Jova Jovanović“ izvršena je kompletna sanacija krova škole i fiskulturne sale. Postavljena je nova termoizolacija i pvc membrana kao hidroizolacija. Zamenjen je limeni pokrivač i postavljene su nove olučne vertikale i horizontale.

VRSTE RADOVA NA OBJEKTU:

  • Građevinsko-zanatski radovi